Types .TroDoi.com

Các dòng game

Link: types.TroDoi.com

Các dòng Game TroDoi.com

Bạn có thể tạo ra nhiều game của riêng mình để chơi trong TroDoi.com, mỗi game sẽ thuộc một trong các dòng game sau:

Healing.vn - Dòng game chữa lành 

Builder.vn - Dòng game dành cho nhà thầu

Eating.vn - Dòng game về dịch vụ ăn uống, ẩm thực

Exch.vn - Dòng game Exchange dành cho các dịch vụ thương mại, tài chính, trao đổi, mua bán

Các Ban