ToiMat.com

Những nội dung tối mật

Link: ToiMat.com

Vì sao những nội dung này là tối mật?

Bởi lẽ các 'trò chơi' ở ngoài đời đều không công bằng do những người có tiền và có quyền đang 'hack game' bằng cách mua chuộc hoặc đe dọa những 'người quản trò'. Vì vậy chúng tôi tạo ra TroDoi.com nhằm đem lại sự công bằng tuyệt đối cho người chơi bằng cách ẩn danh hoàn toàn mọi thông tin về ban quản trị và tạo ra những nhân vật hư cấu làm người quản trò.

Nội dung tối mật trong TroDoi.com

Tất cả những nội dung được gắn nhãn ToiMat.com là các nội dung chỉ được chia sẻ cho những người nhất định. Bất cứ ai tiết lộ các nội dung này sẽ chịu hình thức CanhCao.com cao nhất và bị liệt kê vào 'danh sách đen' Blacklist.VietnamUni.com.  

Hãy báo cáo bí mật cho chúng tôi tại ReportSecret.com để chúng tôi đưa danh tính các cá nhân và tổ chức vi phạm những điều trên vào danh sách đen Blacklist.TroDoi.com