Teams .TroDoi.com

Đội chơi

Link: Teams.TroDoi.com

Đăng ký thành lập đội tại

Vì sao cần lập đội tại TroDoi.com

TroDoi.com là nơi tập hợp những người có năng lực học tập suốt đời vì họ đang tràn đầy nhiệt huyết trên con đường chinh phục màn game cuộc đời của chính mình. 

Nếu bạn muốn tổ chức của mình có những ý tưởng sáng tạo đột phá để tạo ra một 'phiên bản mới' trong thời đại biến động của AI-robot thì cần phải chiêu mộ được những con người sáng tạo ấy. Để chiêu mộ được họ thì cách duy nhất là bạn phải thành lập một đội và chiêu mộ những thành viên phù hợp nhất về đội của mình trong trò chơi này.

Cách lập đội trong TroDoi.com

Đăng ký sở hữu một brand.cvname.com

Ví dụ: UAH.ldu.vn đăng ký lập đội có thương hiệu UAH thì sẽ có CVname là UAH.cvname.com để định danh tên UAH trong TroDoi.com thuộc về UAH.ldu.vn. UAH.mainCV.com là nơi tổng hợp năng lực của đội UAH.cvname.com

UAH.mainCV.com

Chỉ những đội chơi đạt danh hiệu Ebrand.top mới được cấp tên miền danh hiệu dành cho thành viên của mình và cấp degree.vn, diploma.vn, prize.vn, reward.vn, medal.vn

Số tiền tài trợ để duy trì đội phụ thuộc vào số ký tự tên đội

Tên đội không được trùng với tên của các thương hiệu nổi tiếng, tên của các tổ chức công, tên của các tổ chức quốc tế

Tên đội có thể có số kèm theo

Có thể lấy tên theo tỉnh thành như HN12, HaNoi12, US12

Tên đội không thể là một số thứ tự

Chuyển nhượng đội trong TroDoi.com

Mỗi người có thể sở hữu nhiều đội và có thể chuyển quyền sở hữu đội cho người khác. Khi chuyển quyền thì họ vẫn được lưu tên trên CVname của đội trong thời gian họ sở hữu đội. Thành viên cần tài trợ cho ban quản trị một khoản tiền tùy tâm khi chuyển nhượng đội cho thành viên khác sở hữu. 

Đội của các trường đại học

Để khuyến khích mọi người chuyển từ nền giáo dục ngắn hạn sang nền giáo dục suốt đời ldu.vn, các đội dành cho thành viên từ các trường đại học sẽ không được quản lý bởi các trường đại học mà được quản lý bởi ldu.vn tương ứng của trường đại học đó. Ví dụ: đội UAH.cvname.com dành cho các thành viên từ trương đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn sẽ được quản lý bởi UAH.ldu.vn

Dưới đây là danh sách các đội dành cho thành viên từ các trường đại học thuộc ldu.vn tương ứng của trường đại học đó. 

Đội của các thương hiệu lớn

Dưới đây là danh sách các đội dành cho thành viên từ các thương hiệu lớn thuộc ldu.vn tương ứng của thương hiệu đó. 

Đội do thành viên tự lập

YourBrand.cvname.com - Đội YourBrand của [tên thương hiệu của bạn]

Đăng ký thành lập đội tại