Roles .TroDoi.com

Các loại nhân vật

Link: Role.TroDoi.com

Các chức vụ trong TroDoi.com

Chief.vn - Tên miền chức vụ của Đội trưởng một team.CVname.com hoặc Trưởng môn của một môn phái Brand.CVname.com. Chức vụ này do bạn tự lập đội hoặc nhận chuyển nhượng một đội mà có được và không bị bãi nhiệm trừ khi bạn vi phạm nội quy. 

Chair.vn - Tên miền chức vụ Bang chủ của một cộng đồng nhân vật hoặc cộng đồng lĩnh vực. YourCVname.engineer.chair.vn, YourCVname.AI.chair.vn. Chức vụ này do bình bầu mà có được và có thể bị bãi nhiệm.

ChuSoai.com - Tên miền chức vụ của Chủ soái thống lĩnh tất cả người chơi trong TroDoi.com. Chức vụ này do bình bầu mà có được và có thể bị bãi nhiệm. 

Các loại nhân vật trong Game TroDoi.com

Khi DangKy.trodoi.com bạn có thể chọn bất kỳ nhân vật nào trong số các nhân vật bên dưới để nhập vai. Mỗi nhân vật sẽ có một quyền hạn và trách nhiệm phải tuân theo khác nhau. Bạn có thể đổi nhân vật khác bất cứ khi nào nhưng phải mất một số zot.vn. Tại mỗi thời điểm bạn chỉ có thể nhập vai một nhân vật duy nhất. Bạn nên chọn nhân vật mà bạn muốn đạt DanhHieu.com của nhân vật đó. Gamesinh.com chơi một nhân vật đủ lâu và  tích lũy đủ zot.vn thì mới có thể được phong danh hiệu tương tứng với nhân vật đó

Nhân vật phản diện

Nhân vật NPC Botman.vn

Xác sống Zombie.vn

Nhân vật chính diện

Engineer.vn - Nhân vật kỹ sư

Các Ban