Chức danh nhân vật

và danh hiệu

Link: ChucDanh.com / DanhHieu.com

Các loại nhân vật trong Game TroDoi.com

Khi DangKy.trodoi.com bạn có thể chọn bất kỳ nhân vật nào trong số các nhân vật bên dưới để nhập vai. Mỗi nhân vật sẽ có một quyền hạn và trách nhiệm phải tuân theo khác nhau. Bạn có thể đổi nhân vật khác bất cứ khi nào nhưng phải mất một số zot.vn. Tại mỗi thời điểm bạn chỉ có thể nhập vai một nhân vật duy nhất. Bạn nên chọn nhân vật mà bạn muốn đạt DanhHieu.com của nhân vật đó. Gamesinh.com chơi một nhân vật đủ lâu và  tích lũy đủ zot.vn thì mới có thể được phong danh hiệu tương tứng với nhân vật đó

Nhân vật phản diện

Giám thị Faker.vn

Xác sống Zombie.vn

Nhân vật chính diện

Bấm vào tên miền mỗi nhân vật để đến trang mô tả về cách chơi nhân vật đó

Nhân vật học sinh YourEname.pupil.role.vn sẽ đạt danh hiệu Học sinh Việt Nam Pupil.vn

Các danh hiệu cao quý trong Game TroDoi.com

Danh hiệu Hào Nhi cấp cho YourEname.HaoNhi.com 

Các Ban