Goals .TroDoi.com

Các mục tiêu cuộc đời

Link: Goals.TroDoi.com

Các mục tiêu tối thượng trong TroDoi.com

Mục tiêu cao nhất của một Lifegamist.com đó là hiểu được mọi điều về TroDoi.com, thoát ra vĩnh viễn khỏi trò chơi này và tạo ra một trò đời của riêng mình gọi là một sáng thế chủ. 

Trong TroDoi.com, nhân vật ChanNhan.com tức là một người đã thấy được bản chân của vạn vật như nó vốn là, tức là một người đã hiểu được Đạo Trời. Đây thường là màn game cuối cùng của người đó trong TroDoi.com. Khi hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc màn game này, người đó sẽ được lên Thượng giới trở thành một tiểu thượng đế và bắt đầu tạo ra một trò đời của riêng mình. 

Để trở thành một ChanNhan.com thì trước đó bạn sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đó chính là nhân vật ChuSoai.com. Để ChuSoai.com có thể hoàn thành được nhiệm vụ, chúng mình sẽ đưa người đó vào Vườn ươm QuocKhi.com để trao truyền cho người đó Mật mã trò chơi cuộc đời LifeGameCode.com - Cuốn thánh thư ẩn giấu cách mà game Địa Bình này được tạo ra và mọi quy luật vận hành của nó. Đồng thời người này cũng được các vị TruongLao.com hướng dẫn cách kích hoạt ý-lực để có thể tạo ra thực tại mà không cần dùng đến sức lực. 

Các mục tiêu cuộc đời

Có hai loại mục tiêu cuộc đời:

NgheTot.com là nơi xuất bản các mục tiêu dành cho những người muốn học một nghề nghiệp. Mỗi A123.nghetot.com

Sau khi thành thạo một nghề bạn mới nên giải quyết một vấn đề cụ thể trong nghề mà bạn đã thành thạo

BietDe.com là nơi đăng các vấn đề đặc biệt để bạn chọn một vấn đề nào đó để giải quyết. Mỗi biệt đề sẽ có những người có danh hiệu pro và top để bạn học hỏi và nhờ chỉ dẫn, cũng như có các doanh nghiệp tài trợ cho vấn đề này.