Nhân vật Kỹ sư Engineer.vn

Link: Engineer.Role.vn


Mô tả về nhân vật này

Vai trò của nhân vật này trong RealGame là gì?

Bạn sẽ được trải nghiệm điều gì khi nhập vai nhân vật này?

Nhân vật này có mấy level? 

Sinh viên chính quy Level 1: YourName.UAH.Student.vn

Nhân sự chính quy level 2 Name.UAH.Engineer.vn

Nhân sự chuyên nghiệp level 3 Name.pro.Engineer.vn

Đặc nhiệm Level 5: Name.Engineer.vn

Đội trưởng Level 6 Chief123.ABC.Engineer.vn

Mật vụ Level 9: SF123.Engineer.vn 

Admin Level 10: Ad123.Engineer.vn

Làm sao để trở thành nhân vật này?

Làm công việc này như thế nào?

Để làm tốt công việc này, trước tiên hãy đăng ký vào Edu.CaoKien.com để được học các kỹ năng cần thiết cho công việc này, sau đó cần thi lấy các A1.Degree.vn, B1.Degree.vn, A2.Prize.vn để có thể ứng tuyển vào công việc này 


Ứng viên đang ứng tuyển công việc này

Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng tại đây sau đó đăng nhập để xem:


RaoNha.com (S123.Sponsor.vn) tuyển 100 nhân viên kinh doanh. Dành cho Dealer.CaoKien.com, Level 6, Hà Nội & HCM, online, lương trên 25 triệu. Xem thêm

TinhXao.com (S123.Sponsor.vn) tuyển 100 nhân viên kinh doanh. Dành cho Dealer.CaoKien.com, Level 6, Hà Nội & HCM, online, lương trên 25 triệu. Xem thêm

TopWork.com (S123.Sponsor.vn) tuyển 100 nhân viên kinh doanh. Dành cho Dealer.CaoKien.com, Level 6, Hà Nội & HCM, online, lương trên 25 triệu. Xem thêm