code .TroDoi.com

Mật mã trò chơi cuộc đời

<LifeGameCode.com>

Link: code.TroDoi.com

Mật mã trò chơi cuộc đời LifeGameCode.com

LifeGameCode.com là một cuốn Thánh thư ẩn chứa toàn bộ cách thiết kế ra game Địa Bình mà chúng ta đang chơi và mọi quy luật vận hành của nó. Chỉ nhân vật ChuSoai.com đã trải qua thử thách và là người được chọn mới được trao truyền cuốn thánh thư này tại Vườn ươm QuocKhi.com để người đó biết cách thiết lập một thế giới cân bằng giữa con người thuần chủng và hubot.vn