TròĐời .com

Trò chơi cuộc đời

Một trò chơi nhập vai trong đời thực giúp bạn chơi lại từ đầu 'màn game cuộc đời' trong phiên bản mới

Một đấu trường của VietnamUni.com dành riêng cho DacVu.com, DacNhiem.comDacCong.com

Đây là một đấu trường dạng trò chơi nhập vai trong đời thực giống như phim Squid game (trò chơi con mực) dành riêng cho việc huấn luyện các DacVu.com, DacNhiem.comDacCong.com trong VietnamUni.com

Các thành viên vui lòng đăng nhập vào trò chơi theo nội quy hướng dẫn. 

Đồng đội của những người bị ĐăngXuất.com trong đấu trường TroDoi.com vui lòng báo tử tại DangXuat.com để ban TuBiet.com tổ chức lễ từ biệt cho họ bằng cách tạo website YourName.TuBiet.com